EVA 18-3 北京有机 技术指数
①原料描述部分
规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: 发泡体
备注说明: ---

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 --- ASTM D-1505 0.940 g/cm3
MFI --- ASTM D-1238 3 g/10
物理性能 VA含量 --- ISC.DIS 8965/1989(E) 18 %
机械性能
拉伸屈服强度 MD
TD
---
ASTM D-638
4.3
N/mm2
拉伸断裂强度 MD
TD
---
ASTM D-638
11.3
N/mm2
拉伸断裂伸长率 MD
TD
---
ASTM D-6398
800
%
邵氏硬度 A
D
---
ASTM D-2240
90
37
---
电气性能 介电常数 6HZ ASTM D-150 3.1 ---
介电强度 --- ASTM D-149 650 KV/cm
热 性 能 熔点 --- --- 87 °C
维卡软化点 --- ASTM D-1525 65 °C