ABS PA-747S本白 台湾奇美 技术指数
①原料描述部分
规格级别: 押出级 外观颜色: 本白
用途概述: 押出成型用
备注说明: 性能:超高强度

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.03 23/23℃
熔体流动速率 200℃×5kg ASTM D-1238 0.7 g/10min
熔体流动速率 220℃×10kg ASTM D-1238 7.5 g/10min
机械性能 引张强度 --- ASTM D-638 390 Kg/cm2
引张强度 --- ASTM D-638 5530 lb/in2
伸长率 --- ASTM D-638 40 %
弯曲弹性率 --- ASTM D-790 2.1×104 Kg/cm2
弯曲弹性率 --- ASTM D-790 3.0×105 lb/in2
弯曲强度 --- ASTM D-790 620 Kg/cm2
弯曲强度 --- ASTM D-790 8800 lb/in2
洛氏硬度 --- ASTM D-785 102 R
IZOD冲击强度 1/8" ASTM D-256 40 kg.cm/cm
IZOD冲击强度 1/8" ASTM D-256 7.5 ft.lb/in
IZOD冲击强度 1/4" ASTM D-256 35 kg.cm/cm
IZOD冲击强度 1/4" ASTM D-256 6.5 ft.lb/in
热 性 能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 103
维卡软化点 --- ASTM D-1525 217
燃烧性 File No. E56070 UL&C-UL --- - 1/16"HB
热变形温度 --- ASTM D-648 97(206)
热变形温度 --- ASTM D-648 87(189)